آراد برندینگ
خانه / محصولات

محصولات

لیست محصولات:

 • بشقاب میناکاری سایزهای (۱۶، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۳۵ و ۴۰ سانتی)
 • گلدان های پاپیون و صراحی سایزهای (۱۶، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۳۵ و ۴۰ سانتی)
 • کاسه پایه دار سایزهای (۲۰، ۲۵، ۳۰، ۳۵ و ۴۰ سانتی)
 • کاسه و بشقاب (۲۰، ۲۵، ۳۰، ۳۵، ۴۰ و ۴۵ سانتی)
 • میوه خوری پایه دار پهن (۲۵ و ۳۰ سانتی)
 • شکلات خوری سایز بزرگ کنار سالنی
 • سنگاب بزرگ کنار سالنی
 • سرویس چایخوری ۹ پارچه
 • سرویس تنگ و جام ۹ پارچه
 • گلاب پاش سایزهای (۲۰، ۲۵ و ۳۰ سانتی)
 • ساعت دیواری گرد سایز ۲۵ و ۳۰
 • ساعت مستطیل
 • شیرینی خوری سه طبقه
 • تنگ های بلند ۵۰ و ۶۰ و ۶۵ سانتی
 • سرویس هفت سین
 • آینه و شمعدان

لیست مس و پرداز

عکس محصول نوع محصول
آجیل خوری ۹ و ۱۱ و ۱۶ و ۲۰ و ۲۵ و ۳۰ و ۴۰ سانتی متر مس و پرداز
بشقاب ۲۵ شبکه بری مس و پرداز
بشقاب پرنده کوچک و بزرگ مس و پرداز
پارچ شلغمی ۱۵ و پارچ صراحی ۲۰ مس و پرداز
سرویس شربت خوری کوچک و بزرگ مس و پرداز
تنگ شرابی ۵۰ و ۵۷
تنگ شلغمی ۳۰ و ۴۴
تنگ صراحی ۲۰ و ۲۵ و ۳۰ و ۵۵
تنگ دالبری کوچک و ۵۵
تنگ شاهی ۷۹ سانتی متری مس و پرداز
تنگ شرابی ۵۰ و ۵۷
تنگ شلغمی ۳۰ و ۴۴
تنگ صراحی ۲۰ و ۲۵ و ۳۰ و ۵۵
تنگ دالبری کوچک و ۵۵
تنگ شاهی ۷۹ سانتی متری مس و پرداز
سنبلدان شماره ۱ و ۲ و ۳ و ۴ مس و پرداز
سنگاب ۱۱ و ۱۶ و ۲۰ و ۲۴ و ۲۸ و ۳۳ و ۴۴
شکلات خوری کوچک کوچک
شکلات خوری کوچک
شکلات خوری بزرگ
شکلات خوری ۳۰ و ۳۵ و ۶۰
شکلات خوری سوپر و متوسط مس و پرداز
شمعدان بزرگ و متوسط مس و پرداز
شیرینی خوری شماره ۲ شبکه بری مس و پرداز
قندان کوچک، متوسط، بزرگ
قندان بزرگ بزرگ
قندان سیبی مس و پرداز
کاسه شماره ۲ شبکه بری مس و پرداز

 

لیست فیروزه کوبی

عکس محصول نوع محصول
آجیل خوری فیروزه کوب با ارتفاع ۹ سانتی متر
آجیل خوری فیروزه کوب با ارتفاع ۱۱ سانتی متر
آجیل خوری فیروزه کوب با ارتفاع ۱۳ سانتی متر
آجیل خوری فیروزه کوب با ارتفاع ۱۶ سانتی متر
آجیل خوری فیروزه کوب با ارتفاع ۲۰ سانتی متر
آجیل خوری فیروزه کوب با ارتفاع ۲۵ سانتی متر
آجیل خوری فیروزه کوب با ارتفاع ۳۰ سانتی متر
آینه گرد کوچک فیروزه کوب
آینه گرد متوسط فیروزه کوب
آینه گرد بزرگ فیروزه کوب
آینه مستطیل شماره ۱ فیروزه کوب
آینه مستطیل شماره ۲ فیروزه کوب
آینه مستطیل شماره ۳ فیروزه کوب
آینه مستطیل شماره ۴ فیروزه کوب
آینه مستطیل شماره ۵ فیروزه کوب
بشقاب پرنده سایز بزرگ فیروزه کوبی
بشقاب پرنده سایز کوچک فیروزه کوبی
تنگ صراحی فیروزه کوب ۲۰ سانتی متر
تنگ صراحی فیروزه کوب ۲۵ سانتی متر
تنگ صراحی فیروزه کوب ۳۰ سانتی متر
تنگ شلغمی فیروزه کوب ۳۰
تنگ شلغمی فیروزه کوب ۴۴
تنگ شرابی فیروزه کوب
دخل بزرگ فیروزه کوب
دخل کوچک فیروزه کوب
سرویس شربت خوری بزرگ فیروزه کوب
سرویس شربت خوری کوچک فیروزه کوب
سرویس چای خوری فیروزه کوب
سرویس سماور فیروزه کوب
سنگاب فیروزه کوب ۱۱ سانتی متر
سنگاب فیروزه کوب ۱۳ سانتی متر
سنگاب فیروزه کوب ۱۶ سانتی متر
سنگاب ۲۰ س فیروزه کوب
سنگاب ۲۴ س فیروزه کوب
سنگاب ۲۸ س فیروزه کوب
سنگاب ۳۳ س فیروزه کوب
سنگاب ۴۴ س فیروزه کوب
شکلات خوری نقلی فیروزه کوب
شکلات خوری کوچک فیروزه کوب
شکلات خوری فیروزه کوب متوسط
شکلات خوری بزرگ فیروزه کوب
شکلات خوری ۳۰ سانتی متر فیروزه کوب
شکلات خوری فیروزه کوب ۳۵ سانتی
شکلات خوری سوپر فیروزه کوب
شکلات خوری ۴۰ فیروزه کوب
شیرینی خوری شماره ۱ و ۲ و ۳ و ۴ فیروزه کوب
شیرینی خوری شبکه بری فیروزه سایز ۱ و ۲ و ۳ و ۴
قندان بزرگ فیروزه کوب
قندان متوسط فیروزه کوب
قندان کوچک فیروزه کوب
کشکول شماره ۲ فیروزه کوب
بشقاب ساده فیروزه کوب
گلاب پاش ۲۵ فیروزه کوب
گلاب پاش ۳۰ فیروزه کوب
گلاب پاش ۵۰ فیروزه کوب
لاله کوچک فیروزه کوب
لاله بزرگ فیروزه کوب
گلدان شلغمی ۳۰ س فیروزه کوب
گلدان شلغمی ۱۵ س فیروزه کوب
گلدان صراحی ۱۴ س فیروزه کوب
گلدان صراحی ۱۶ س فیروزه کوب
گلدان صراحی ۲۰ س فیروزه کوب
گلدان صراحی ۲۵ س فیروزه کوب
گلدان صراحی ۳۰ س فیروزه کوب
گلدان صراحی ۴۰ س فیروزه کوب

 

جزئیات محصولات:

 • فیروزه کوبی این محصول از مرغوبترین ظروف فیروزه کوبی شناخته شده ISO9001 میباشد.
 • محصول تولید شده دارای کارت ضمانت ده ساله است.
 • محصول تولید شده دارای نشان استاندارد ملی ایران می باشد.
 • تکه‌های سنگ فیروزه به کار رفته در این محصول، فیروزه نیشابور و مرغوب هستند.
 • تمام سنگ های استفاده شده در این محصول توسط دست جایگذاری و چسبانده شده‌اند.