آراد برندینگ
خانه / درباره ما

درباره ما

about us

شرکت عتیق سپاهان ایرانیان بر مبنای ایجاد یک سیستم فروش و بازاریابی B2B وB2Cمدون ایجاد گردید و از همان شروع فعالیت یکی از اهداف آن ترویج استفاده از کالای ایرانی و تغییر نگرش و ایجاد یک بازار مطمئن و پایدار برای واحدهای تولیدی بوده است و در این مسیر همواره توانسته با ایجاد همکاری نزدیک بین صنایع مختلف و واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ گام موثری در پیشبرد اهداف این شرکت ها بردارد. تعهد و رسالت ما ، ما را بر آن داشت تا تغییرات اساسی در نحوه نگرش و بازنگری در مورد فروش و بازاریابی مدیران صنایع دستی ایجاد کنیم به طوریکه بسیاری از آنها که در بدو ارتباط با ما هیچ انگیزه و دید مثبتی نسبت به فروش و بازاریابی نداشتند در حال حاضر با ایجاد یک سیستم بازاریابی مدون توانسته اند نیازهای حال و آینده خود را در این زمینه برآورده سازند و امیدواریم این نگرش در تمام سطوح صنایع تاثیرگذار بوده و در آینده ای نزدیک موفقیت های گسترده ای در زمینه تولید و فروش کالاهای ایرانی با اتکا به به نیروی جوان کشور رقم بخورد.